יקה - סרטונים

Jeckes-Welt: Kulturerbe der österreichischen Juden
סרטונים
אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה / פרופ' אביבה חלמיש, היסטוריונית, האוניברסיטה הפתוחה.
אורך ההרצאה המלאה כ - 85 דקות


העלייה הייקית - רקע היסטורי ונתונים חלקם של העולים היקים מסך כל העולים בעלייה החמישית לא עלה על 22% אבל הם הטביעו את חותמם על התקופה. בהרצאה תיאור מדיניות ההגירה של שלטונות המנדט, האפשרויות שעמדו בפני בעלי ההון ובפני העלייה העובדת, וההעדפה שניתנה ליהודי גרמניה בחלוקת הרישיונות לעליה העובדת.

משפחת מאס: ראיונות עם בני משפחת מאס על ההחלטה לעלות, קשיי הקליטה והערכת המעשה במבט לאחור. בראיונות בולט הרקע הציוני של המשפחה, ההשפעה שהייתה לעליית היטלר על ההחלטה לעלות לארץ והקשיים הכלכליים. בסוף החלק התייחסות לנושא העלייה הבלתי לגאלית.

התרומה של העלייה הייקית: העולים היקים ייסדו תחומים חדשים שלא היו קיימים בחברה היישובית כמו עליית הנוער, בתי הורים והעזרה הסוציאלית והשפיעו רבות על תחום המוסיקה, האקדמיה, הרפואה, תעשיית התרופות, הארכיטקטורה, המלונאות ותרבת הפנאי. לעומת תחומים אלה ניכרת חולשה מסוימת בתחום הפוליטי.קטע א' כ-36 דק' קטע ב' כ-25 דק' קטע ג' כ-23 דק'

© כל הזכויות שמורות למטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל"צ)